jagłowo szlaczek wiejski ludowy

bpn mapa

Spośród 23 polskich parków narodowych jest największym parkiem narodowym i jednym z większych w całej  Europie. Park ten pierwotnie jako park krajobrazowy  powstał by  chronić rozległe torfowiska Doliny i  Kotliny Biebrzańskiej oraz niewielkiego fragmentu Wzgórz Sokólskich, łącznie prawie 60 tys. ha. Otulina Parku obejmuje także nieduże części przylegających do Kotliny Biebrzańskiej mezoregionów: Wzgórz Sokólskich, Wysoczyzny Białostockiej, Wysoczyzny Kolneńskiej i Doliny Górnej Narwi. W granicach Parku znajduje się osiem wyłączonych z niego enklaw, obejmujących głównie wyspy mineralne w obrębie Kotliny Biebrzańskiej, zajęte pod uprawy, łąki i osadnictwo 7 wsi oraz jedna enklawa to Las Wroceński. Zawiera w sobie najstarszy Polski rezerwat - Czerwone Bagno.

Walory przyrodnicze parku to przedewszystkim dolina mająca charakter meandrującej rzeki Biebrzy z grupa najwiekszych torfowisk w Polsce w tym torfowiskiem wysokim- Czerwone Bagno. W tym koradłowym siedlisku pomimo ekspansywnego rolnictwa mozna podziwiać jedne z ostatnicj w Polsce i Europie zagrozone wyginięciem rosliny ptaki i inne zwierzeta. Charakterystyczne dla Biebrzańskiego Parku Narodowego są również rozległe krajobrazy, ekosystemy i siedliska, które gdzie indziej zostały już bezpowrotnie zniszczone, w wyniku melioracji, osuszania bagien i torfowisk.

Bagna Biebrzańskie są też uznawane za jedną z najważniejszych w kraju i w Europie Środkowej ostoi ptaków wodno-błotnych, w Polsce obok ujścia Warty jedne z najwazniejszych. Jako niezwykle cenny obszar wodno-błotny Biebrzański Park Narodowy w roku 1995 został wpisany na listę Konwencji Ramsar o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego. W 2004 dolinę Biebrzy włączono do sieci Natura 2000.

Biebrzański Park Narodowy w liczbach:.

  • Rok założenia - 9 wrzesień1993r
  • Powierzchnia - 59.223 ha
  • Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków - 148 509,33 ha
  • Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk - 121 206,23 ha

Na podstawie: www.biebrza.org.pl

 

jagłowo szlaczek wiejski ludowy

kolumna_prawa_top

aktualnosci

ZAREZERWUJ JUŻ DZIŚ

I ZYSKAJ  10%

Zapytaj o ofertę

Skontaktuj się koniecznie

Zapraszamy też do naszego

kolejnego Pensjonatu

na Suwalszczyżnie

logo winnica

 

July 2024
S M T W T F S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

 

qrcode ranczo jagłowo

 

design by more4all www